На 12.07.2019 г. от 14:30 ч. в зала „Буров“ на Министерството на финансите, гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 102,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „140 години Министерство на финансите“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:25/50 мм.  
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:1,00 лв.
Тираж:

7 500 броя

Художник:Емил Христов

Продажбата на пощенско-филателното издание ще се извършва в зала № 2 на Централна поща, ул. „Гурко“ № 6, след 16:00 ч.