На 12.12.2023 г. от 13:30 ч. във фоайето на зала „Сливен“, град Сливен, ул. „Георги Раковски“ № 18-20,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „125 години от рождението на арх. Захари Илиев“– една пощенска марка  с една винетка и специален пощенски печат.

1.

Вид на изданието: една пощенска мака с една винетка
Размер: 50/25 мм.
Перфорация: гребеновидна
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: бяла
Номинална стойност:: 1,90 лв.
Тираж: 2 200  броя

2.

Вид на изданието: три пощенски марки с три винетки в блок-лист
Размер: 50/25мм.
Перфорация: гребеновидна
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: бяла
Номинална стойност:: 1,90 лв.; 1, 90 лв. и 1, 90 лв.
Тираж на марките: 3 000 броя
Тираж на блок-листата: 1 000 броя

Художник: доц. Георги Павлов

Специалният пощенски печат ще бъде  предоставен за използване в Пощенска станция 8800 Сливен, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.