На 14.06.2019 г. от 20:00 ч. в „Калоянова крепост“ с. Арбанаси, гр. Велико Търново,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години „Зонта Интернешънъл” – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер на пощенската марка:25/50 мм. 
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:1,00 лв.
Тираж:

10 500 броя.

Художник:Люба Томова

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 5000 Велико Търново  за 3 (три) работни дни, считано от датата на пускане на изданието в употреба.