На 14.12.2021 г. от 18:00 ч. в Галерия „Средец“ на Министерството на културата гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 17,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „40 години Национален дарителски фонд „13 века България“ – една пощенска марка с и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка с една винетка

Размер:25/50 мм.
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет/дигитален печат
Хартия:бяла
Номинална стойност:0,65 лв.
Тираж:10 000 броя.
Художник:д-р Светлин Балездров

Пощенско-филателно издание ще бъде пуснато в продажба на 15.12.2021 г., след 10:00 часа в сградата на Централна поща, град София, ул. „Гурко“ № 6

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за изпозлване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.