На 15.07.2019 г. от 11.00 ч. в Актова зала на община Плевен, гр. Плевен, пл. "Възраждане" № 2,

бе пуснато в употреба издание на тема „Винопроизводство – Съвместно издание между Република България и Руска Федерация“ – серия от две пощенски марки и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

серия от две пощенски марки

Размер:39/28,5 мм.  
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност на марките:1,50 лв. и 1,50 лв.
Тираж на сериятя:

21 800 броя в. т. ч.

  • блок листа на гумирана хартия – 3350 блок-листа (13 400 броя серии)
  • блок листа на негумирана хартия с UV нишка – 2100 блок-листа (8 400 броя серии)
Художник:Орлин Вълчев

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция  5800 Плевен, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране