На 15.10.2019 г. от 11:00 в сградата на Народна библиотека „Иван Вазов – Пловдив“ , гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 17,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „140 години от създаването на Народна библиотека „Иван Вазов - Пловдив“ –  една пощенска марка с една винетка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка с една винетка

Размер:50/25 мм. 
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:1,50 лв.
Тираж

6 000 броя

Художник:Вълкан Вълканов

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 4000 Пловдив, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране