На 16.12.2021 г. от 11:00 ч. в Зала "Марин Дринов" в централната сграда на Българската академия на науките гр. София, ул. „15 ноември“ №1

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Български учени: - 125 години от рождението на акад. Никола Обрешков и 125 години от рождението на акад. Георги Наджаков“ – серия от две пощенски марки  и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

серия от две пощенски марки

Размер:50/25 мм.
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет/дигитален печат
Хартия:бяла
Номинална стойност:0,65 лв. и 1,00 лв.
Тираж:5 500 броя.
Художник:доц. Стоян Дечев

Пощенско-филателно издание ще бъде пуснато в продажба на 16.12.2021 г., след 12:00 часа в сградата на Централна поща, град София, ул. „Гурко“ № 6.

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за изпозлване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.