На 17.12.2021 г. от 15:30 ч. в Министерството на транспорта и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „30 години от основаването на Атлантическия клуб в България“ – серия от две пощенски марки, отпечатани в малък лист, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

За пощенските марки:

1.

Вид на изданието:

серия от две пощенски марки в малък лист

Размер:39/28,5мм.
Перфорация:линейна
Техника на отпечатване:офсет/дигитален печат
Хартия:бяла
Номинална стойност:1,50 лв. и 1,50 лв.
Тираж:6 000 броя.

2.

Вид на изданието:

серия от две пощенски марки в малък лист

Размер:39/28,5мм.
Перфорация:имитирана
Техника на отпечатване:офсет/дигитален печат
Хартия:бяла
Номинална стойност:1,50 лв. и 1,50 лв.
Тираж:3 000 броя.

За пощенския продукт:

Вид на изданието:

илюстрован пощенски плик с оригинален знак
за цена на  пощенска услуга 

Цена на пощенската услуга:0,65лв. 
Тираж:451 броя
Художник:проф. Тодор Варджиев
 

Изданието ще бъде пуснато в продажба на 17.12.2021 г. след 16:30 часа в сградата на Централна поща, гр. София, ул. „Гурко“ №6

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за изпозлване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.