На 19.07.2019 г. от 10.30 ч. в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „50 години от стъпването на човек на Луната“ –  една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер:25/50 мм.  
Перфорация:рамковидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:2,00 лв.
Тираж:

9 000 броя

Художник:Емилио Бората

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране