На 21.11.2022 г. от 10.30 ч. в сградата на Централна поща, гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „185 години от рождението на Васил Левски“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието: една пощенска марка 
Размер: 45/25 мм 
Перфорация: гребеновидна
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: бяла
Номинална стойност: 1,25 лв.
Тираж: 5 100 броя (Пълният тираж на изданието е отпечатан на големи листа –
в едно каре с по 40 броя марки)
Художник: проф. Пламен Вълчев

Специалните пощенски печати ще бъдат  предоставени за използване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.