На 22.11.2022 г. от 11.00 ч. в сградата на Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“, гр. Варна, Приморски парк №4,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Астрономия. Обсерватории в България“– една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието: една пощенска марка в блок 
Размер: 35/25 мм 
Перфорация: рамковидна/без перфорация
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: бяла
Номинална стойност: 0,75 лв.
Тираж: 3 600 броя

Тиражът на блока да бъде отпечатан
на два вида хартия, както следва:

  • 1800 блока на бяла гумирана хартия
    с рамковидна перфорация
  • 1800 блока на негумирана хартия
    с UV-нишка, без перфорация
Художник: Люба Томова

Специалният пощенски печат ще бъде предоставенза използване в Пощенска станция 9000 Варна, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.