На 22.12.2023 г. от 10:30 ч. в сградата на Централна поща, гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Полски цветя“ – серия от две пощенски марки с променлив тираж.

Вид на изданието: серия от две пощенски марки
Размер: 29/18 мм.
Перфорация: гребеновидна
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: бяла
Номинална стойност:: 0,90 лв и 1,35 лв
Тираж на марките: 20 000 броя от всяка стойност
Художник: доц. Стоян Дечев

Специалният пощенски печат ще бъде  предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.