На 22.12.2023 г. от 10:30 ч. в сградата на Централна поща, гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „200 години от рождението на Станислав Доспевски“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието: една пощенска марка
Размер: 25/50 мм.
Перфорация: гребеновидна
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: бяла
Номинална стойност:: 0,90 лв 
Тираж на марките: 5 200 броя 
Художник: доц. Росен Тошев

Специалният пощенски печат ще бъде  предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.