На 23.02.2024 г. от 10:30 ч. в сградата на Централна поща, гр. София, ул „Гурко“ № 6 7,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Китайска Нова година – Година на Дървения дракон“– една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието: една пощенска марка в блок
Размер: 25/40 мм
Перфорация: рамковидна/имитирана перфорация
Техника на отпечатване: офсет
Хартия: бяла
Номинална стойност:: 0,75 лв.
Тираж:

3 600 броя Тиражът на блока ще бъде
отпечатан на два вида хартия, както следва:

  • 1800 блока на негумирана хартия с
    UV без перфорация и поредна иглена
    номерация (от № 1 до № 1800 вкл.)
  • 1800 блока на бяла гумирана хартия с
    рамковидна перфорация и поредна
    иглена номерация (от № 1801  до № 3600 вкл.)
Художник: Ангелина Конзова

Специалните  пощенски печати ще бъдат  предоставени за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.