На 23.08.2019 г. от 10.30 в Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Велики пътешественици – Соломон Андре“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер:28,5/39 мм 
Перфорация:без перфорация
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:0,65 лв.
Тираж

3 600 броя

Художник:Симеон Кръстев

Специалният пощенски печат ще бъдат предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране