На 23.11.2022 г. от 11.00 ч. в залата на Регионален исторически музей – Варна, гр. Варна, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 41,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „50 години от откриването на Варненския халколитен некропол“– серия от две пощенски марки и специален пощенски печат.

Вид на изданието: серия от две пощенски марки
Размер: 28,5/39 мм. и 39/28,5 мм.
Перфорация: гребеновидна
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: бяла
Номинална стойност: 0,75 лв. и 1,25 лв.
Тираж на марките: 8 000 броя от всяка стойност
(Пълният тираж на изданието е отпечатан на
големи листа – в едно каре с по 50 броя марки
от всяка една стойност)
Художник: Невена Колева

Специалният пощенски печат ще бъде предоставенза използване в Пощенска станция 9000 Варна, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.