На 24.06.2019 г. от 16:00 в Зала "Марин Дринов" в централната сграда на Българската академия на науките гр. София, ул. „15 ноември“ №1,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Международна година на периодичната таблица на химическите елементи“–  една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер на пощенската марка:50/25 мм. 
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:1,00 лв.
Тираж:

5 500 броя.

Художник:Светлин Балездров

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.