На 24.07.2019 г. от 14:30 ч. в сградата на Централно митническо управление, гр. София, ул. „Георги С. Раковски" № 47,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „140 години Български митници“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:39/28,5мм 
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:0,65 лв.
Тираж

7 500 броя

Художник:Емил Христов

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране