На 24.11.2021 г. от 10:30 ч. в сградата на Централна поща гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Флора – хищни растения“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер:25/50 мм.
Перфорация:рамковидна
Техника на отпечатване:офсет/дигитален печат
Хартия:бяла
Номинална стойност:3,00 лв.
Тираж:5 100 броя.
Художник:Борислава Караджова

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за изпозлване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.