На 26.09.2022 г. от 10.30 ч. в сградата на Централна поща, гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Олимпийска слава“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

1. Вид на изданието:

една пощенска марка в блок 

1.1 Размер:49/39 мм
1.2 Перфорация:рамковидна
1.3 Техника на отпечатване:офсет/дигитален печат
1.4 Хартия:бяла
1.5 Номинална стойност:3,00 лв.
1.6 Тираж:5 500 броя.
2. Вид на изданието:   една пощенска марка в блок
2.1 Размер:49/39 мм
2.2 Перфорация:рамковидна/без перфорация
2.3 Техника на отпечатване:офсет/дигитален печат
2.4 Хартия:бяла
2.5 Номинална стойност:0,65 лв.
2.6 Тираж:3 600 броя.

Тиражът на блока ще бъде отпечатан на два вида хартия, с рамковидна перфорация и без перфорация, както следва:

  • 1800 блока на бяла гумирана хартия, с рамковидна перфорация
  • 1800 блока на негумирана хартия с UV – нишка, без перфорация

   Художник:                                                    Симеон Кръстев

Специалният пощенски печати ще бъде предоставен за изпозлване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.