На 27.10.2022 г. от 12:30 ч. в Палата № 6 на Международен панаир Пловдив, град Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „130 години Пловдивски панаир“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер на пощенската марка: 50/25 мм 
Перфорация: рамковидна/без перфорация
Техника на отпечатване: офсет /дигитален
Хартия: бяла
Номинална стойност: 0,75 лв..
Тираж: 3 600 броя
Художник: Петър Чучулигов

Тиражът на блока ще бъде отпечатан на два вида хартия, с рамковидна перфорация и без перфорация, както следва:

  • 1800 блока на бяла гумирана хартия с рамковидна перфорация
  • 1800 блока на негумирана хартия с UV – нишка, без перфорация

Специалният пощенски печати ще бъде предоставен за изпозлване в Пощенска станция 4000 Пловдив, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.