На 28.10.2022 г. от 12:00 ч. в Градската библиотека "Паисий Хилендарски", град Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 24,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „300 години от рождението на Паисий Хилендарски“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер на пощенската марка: 25/40 мм 
Перфорация: гребеновидна
Техника на отпечатване: офсет /дигитален
Хартия: бяла
Номинална стойност: 1,90 лв.
Тираж: 5 100 броя.
(Пълният тираж на изданието е отпечатан на големи листа –
в едно каре с по 50 броя марки)
Художник: Симеон Кръстев

Специалният пощенски печати ще бъде предоставен за изпозлване в Пощенска станция 4230 Асеновград, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.