На 28.12.2023 г. от 10:30 ч. в сградата на Централна поща, гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Транспорт – транспортни средства, използвани от Червения кръст“ – серия от четири пощенски марки в блок-лист и специален пощенски печат.

Вид на изданието: серия от четири пощенски марки в блок-лист
Размер: 35/25 мм.
Перфорация: гребеновидна
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: бяла, гумирана
Номинална стойност:: 0,90 лв, 1,35 лв, 1,90 лв и 2,70 лв
Тираж на марките: 6 000 броя от всяка стойност
Художник: Надежда Каридова, Георги Василев,  Красимир Ставрев и Павел Павлов

Специалният пощенски печат ще бъде  предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.