На 29.11.2022 г. от 17.00 ч. в сградата на Регионален исторически музей – Търговище, гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ № 2,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години от създаването на футболен клуб „Светкавица Търговище“ – илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

Вид на изданието: илюстрована пощенска карта със стандартен знак
за цена на пощенската услуга
Цена на пощенската услуга: 0,45 лв.
Тираж: 845 броя
Художник: д-р Людмил Веселинов

Специалният пощенски печати ще бъде предоставен за изпозлване в Пощенска станция 7700 Търговище, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.