На 30.09.2019 г. от 17:00 в галерия „ Оборище 5“ гр. София, ул. „Оборище“ № 5,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „150 години от рождението на Махатма Ганди“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:50/25 мм.
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:1,50 лв.
Тираж

7 000 броя.

Художник:Стоян Дечев

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране