На 30.11.2021 г. от 10:00 ч. в зала № 1 на Военномедицинска академия гр. София, ул. „св. Георги Софийски“ № 3,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „130 години от създаването на Военномедицинска академия“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:25/45 мм.
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет/дигитален печат
Хартия:бяла
Номинална стойност:0,65 лв.
Тираж:6 000 броя.
Художник:Николай Петрусенко

Изданието ще бъде пуснато в продажба след 11:30 ч. на 30.11.2021 г., в сградата на Централна поща

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за изпозлване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.