На 30.12.2021 г. от 10:30 ч. в сградата на Централна поща, гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Фауна - дивеч“ – серия от четири  пощенски марки, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

За пощенските марки:

1.

Вид на изданието:

серия от четири пощенски марки 

Размер:45/25 мм.
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет/дигитален печат
Хартия:бяла
Номинална стойност:2 х 1,00 лв. и 2 х 1,50 лв.
Тираж:9 500 броя.

2.

Вид на изданието:

серия от четири пощенски марки 

Размер:45/25 мм.
Перфорация:имитирана
Техника на отпечатване:офсет/дигитален печат
Хартия:бяла
Номинална стойност:2 х 1,00 лв. и 2 х 1,50 лв.
Тираж:2 000 броя.

Допълнителна инфорамция за изданието:

Общ тираж на изданието – 11 500 броя серии, които ще бъдат отпечатани както следва:

I-ви вид: Всяка номинална стойност ще бъде отпечатана на малък лист, съдържащ осем пощенски марки и една винетка - по 750 броя малки листа от всеки номинал, т.е. 6 000 броя серии.

• тираж на серията от четири пощенски марки (2 х 1,00 лв. + 2 х 1,50 лв.): 6 000 (шест хиляди) броя

II-ри вид: Серията от четири пощенски марки (номинални стойности 2 х 1,00 лева и 2 х 1,50 лева) ще бъде отпечатана на малки листа. Общо 3 500 броя малки листа или 3 500 броя серии - за търговските нужди на СП „БФН“.

III-ти вид: Серията от четири пощенски марки (номинални стойности 2 х 1,00 лева и 2 х 1,50 лева) ще бъде отпечатана на малки листа с имитирана  перфорация и иглена номерация. Общо 2 000 броя малки листа или 2 000 броя серии - за търговските нужди на СП „БФН“.

За пощенския продукт:

Вид на изданието:

илюстрован пощенски плик с оригинален знак
за цена на  пощенската услуга 

Цена на пощенската услуга:0,65лв. 
Тираж:416 броя
Художник:Людмил Методиев
 

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за изпозлване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.