На 30.12.2021 г. от 10:30 ч. в сградата на Централна поща, гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Транспорт: 120 години от пускането в движение на първия трамвай в София“ – две пощенски марки в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

две пощенски марки в блок 

Размер:40/25 мм.
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет/дигитален печат
Хартия:бяла
Номинална стойност:1,70 лв. и 2,30 лв.
Тираж:5 500 броя.
Художник:Капка Кънева

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за изпозлване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.