На 31.05.2019 г. от 15:00 ч. в зала „Договори“ на Министерството на външните работи, гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 2,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „70 години Съвет на Европа и 60 години Европейски съд по правата на човека“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:50/25 мм. 
Перфорация:рамковидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:2,00 лв.
Тираж:

5100 броя

Художник:Дамян Дамянов

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране