На 31.10.2022 г. от 11.00 ч. в сградата на Централна поща, гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Европейски месец за киберсигурност“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер на пощенската марка: 30/30 мм
Перфорация: линейна
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: бяла
Номинална стойност: 1,25 лв.
Тираж: 5 500 броя.
(Пълният тираж на изданието е отпечатан на големи листа –
в едно каре с по 40 броя марки)
Художник: Теодор Лихо

Специалните пощенски печати ще бъдат  предоставени за използване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.