Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Постановление на МС за допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (М