Справка за отразяване на бележките, предложенията и констатациите, получени при общественото обсъждане по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров