Справка за отразяване на постъпилите становища от общественото обсъждане в периода 03.02.2021 – 05.03.2021 г. по Проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър