Справка за отразяване на постъпилите становища при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 18 февруари 2013 г. за изменение в кон