Справка за постъпилите бележки и предложения от проведените в периода 04.11.2021 г. – 06.12.2021 г. обществени консултации по проекта на Наредба за условията и реда за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни системи и надзора над техните оператори