МТС представи предстоящи конкурси по европейски програми за цифрова и транспортна свързаност

Възможностите за финансиране в предстоящи конкурси по Механизма за свързване на Европа и програма „Цифрова Европа“ бяха представени днес на Евро Техно Инфо Ден. Министерството на транспорта и съобщенията обяви предварително темите и изискванията за кандидатстване, за да имат време компаниите и организациите да се подготвят успешно.

„Министерство на транспорта и съобщенията е национален координатор за цифровия и транспортен сектор, готови сме да окажем съдействие и призоваваме да има повече участници“, каза при откриването на информационния ден заместник-министър Дилян Берковски.

Първите конкурси в областта на цифровата свързаност са през септември и октомври 2022 г. Общият бюджет надхвърля 470 млн. евро. Ще бъдат отпуснати средства за технологии от пето поколение в здравеопазването и образованието. Предвижда се финансиране за опорна свързаност като подводни кабели и сателитна инфраструктура за цифрови глобални портали.

Бюджетът на Механизма за свързване на Европа в сектор „Транспорт“ е 25 807 000 000 евро в периода 2021-2027 г. Те са за подкрепа на проекти, които да развият Общоевропейската транспортна мрежа, мултимодални мрежи и адаптиране на инфраструктурата към изискванията за двойно предназначение /гражданско и военно/.