Вие сте тук

Актуално в Транспорт

08.01.2016

Проектът „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бе одобрен за финансиране в рамките на първата покана за проектни предложения по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа.

02.07.2014

Европейският комуникационен офис (ECO) изпълнява функциите на секретариат и предоставя експертно съдействие на Европейската конференция на пощенските и телекомуникационните администрации (CEPT), в която Република България членува.

03.12.2013

През 2013 година има действащи 98 граждански договора, като до 30 септември 2013 г. по тях са изплатени 310 472,20 лева.

01.07.2013

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, заедно с Министерство на развитието, конкуренцията и корабоплаването на Република Гърция са партньори по проект „Sea2Sea”: разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море”, одобрен с Решение на Европейската комисия № C(2012) 8173 от 08.11.2012 г. 

29.10.2012

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
на комисията, назначена със Заповед № РД-08-338/18.06.2012 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

29.10.2012

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на комисията, назначена със Заповед № РД-08-340/18.06.2012 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Страници

Subscribe to Актуално в Транспорт