Вие сте тук

Актуално в Съобщения

Заместник-министър Валери Борисов: Пощите са важна част от дигиталната икономика
05.10.2016

Пощите са важна част от дигиталната икономика, не само като участник в електронната търговия, но и като места за достъп до електронни административни услуги и интернет. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов пред участниците в Конференция на министрите, която се организира от Всемирния пощенски съюз в Истанбул, Турция. Заместник-министър Валери Борисов бе говорител в сесията, посветена на темата „Отключване на потенциала на пощенския сектор в цифровата икономика“.

Български проекти могат да кандидатстват в конкурс на Международния съюз по далекосъобщения
07.09.2016

Български институции и фирми могат да участват в шестото издание на конкурса на Международния съюз по далекосъобщения – Награди на Форума за информационното общество 2017 г. На 5 септември бе обявено началото на подаване на предложенията. Конкурсът е разделен на 18 категории, сред които са е-управление, комуникационна инфраструктура, достъп до знание и информация, е-търговия и е-образование.

22.06.2016

На 22. 06. 2016 г. се проведе информационен ден, организиран от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на който бяха представени  отворените конкурси, възможностите за участие, полезни съвети за подготовката на проекти в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа.

Конкурсите са отворени на 12 май 2016 г., с краен срок за представяне на предложения – 15 септември 2016 г.:

21.06.2016
На 15 юни 2016 г. Европейската комисия прие предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на едро за роуминг (виж приложенията по-долу). Това предложение отразява проведения задълбочен преглед на пазарите на едро за роуминг от страна на Европейската комисия (ЕК) и е в съответствие с мандата, даден от съзаконодателите в Регламент 2015/2120 (известен също като регламент за единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги - TSM Regulation), който беше приет през месец октомври 2015 г.
лого
21.06.2016

На 15 юни 2016 г. Европейската комисия прие предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на едро за роуминг (виж приложенията по-долу). Това предложение отразява проведения задълбочен преглед на пазарите на едро за роуминг от страна на Европейската комисия (ЕК) и е в съответствие с мандата, даден от съзаконодателите в Регламент 2015/2120 (известен също като регламент за единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги - TSM Regulation), който беше приет през месец октомври 2015 г.

15.06.2016

На 14 юни 2016 г. Групата по политика на радиочестотния спектър към Европейската комисия (RSPG/EC) е обявила обществени консултации по проект на становище относно аспекти, свързани с радиочестотния спектър за безжични системи от следващо поколение (5G).

Целта на Проекта е определяне на основните направления за разработване на пътна карта за улесняване на стартирането на 5G в Европа до 2020 г.

13.06.2016

Министерството на транспорта, информационни технологии и съобщенията (МТИТС) започва работата си по подготовката на Тематичния план за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати през 2017 г. Поради големия обществен интерес този план се популяризира посредством страницата на МТИТС в интернет.

Съгласно действащата нормативна уредба, Тематичният план (ТП)  не може да бъде изменян след неговото утвърждаване.

02.06.2016

На 25 май 2016 г. Европейската комисия одобри предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, поръчани онлайн.

Подобряването на онлайн достъпа за потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги е един от трите стълба на Стратегията за цифровия единен пазар за Европа и един от десетте приоритета на ЕК.  Достъпните, надеждни, ефикасни и с високо качество услуги за доставка на колетни пратки са съществена предпоставка за осигуряването на икономически растеж във всички региони на ЕС.

11.04.2016
Във връзка с разглеждането на въпросите от стратегията за Цифровия единен пазар, свързани с осигуряването на подходяща регулаторна среда за платформите и посредниците и по-специално ролята на онлайн платформите, Република България подкрепи и се присъедини към позицията на Обединеното Кралство и Чехия, което направиха и Полша, Люксембург, Финландия, Швеция, Дания, Естония, Латвия и Литва.
 
Основните аспекти на позицията, която подкрепихме, заедно с горепосочените държави членки на ЕС са свързани с това, че онлайн платформите са: възможност за развитие, а не заплаха; пл
19.02.2016

Част „Телекомуникации и информационни технологии“

В областта на електронните съобщения и приобщаващия единен цифров пазар вниманието ще бъде фокусирано върху пакета от инициативи, в контекста на съобщението на Комисията от месец май 2015 г.: „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“.

09.02.2016

Европейската комисия (ЕК) представи предложение за Решение на Европейския парламент и на Света за използване на радиочестотна лента 470 – 790 MHz в Съюза.

Хармонизираните радиочестотни ленти за безжични широколентови комуникации (WBB) в ЕС, особено тези под 1 GHz, са важни за постигане на целите за свързаност на Европейския съюз (ЕС), заложени в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (DAE).

21.07.2015

Справка за отразяване на становищата от проведена обществена консултация относно развитието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване (виж прикачения файл)

Обществената консултация се провежда със следните мотиви:

С писмо № 4700(DDM.PPCR)1047/01.05.2013 г. ВПС информира, че бюлетините, съдържащи информация за пощенските марки, получавани по линия на международния обмен, може да бъде разгледана на интернет адрес: www.upu.int/fr/activites/philatelie/bulletins.html

Страници

Subscribe to Актуално в Съобщения