Вие сте тук

Актуално в Съобщения

12.10.2020

Участници в конкурс – Коледа 2020 г.

Участници в конкурса за пощенско филателно издание на тема „Коледа“
08.10.2020

В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бяха получени художествени проекти от седемнадесет участника за участие в анонимния конкурс за изработване на пощенско-филателно издание „Коледа 2020“.

09.09.2020

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години.

01.09.2020

Проектодокументът определя Eurorates (максималните единични тарифи за прекратяване на гласови повиквания в целия ЕС), които телекомуникационните оператори ще могат да се таксуват взаимно, за да доставят гласови повиквания между своите мрежи.

01.09.2020

Комисията предлага преглед на Препоръката (2014/710/ЕС), която изброява пазарите на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, които подлежат на регулиране.

12.08.2020

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателно издание през 2020 г.

04.08.2020

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години.

04.08.2020

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години.

02.07.2020

На 19 юни 2020 г. Европейската комисия (ЕК) стартира обществена консултация относно прегледа и удължаването на настоящия Регламент (ЕС) 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (срокът изтича на 30 юни 2022 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2015/2120.

Европейската комисия стартира обществена консултация за преразглеждане и удължаване на срока на регламента за роуминг
01.07.2020

Всемирният пощенски съюз (ВПС) обявява 2 работни места за следната позиция: „Legal expert“ за офиса на Международното бюро на ВПС в Берн, Швейцария. Обявените позиции са за 3-годишен договор за работа.

Всемирният пощенски съюз (ВПС) обявява 2 работни места за следната позиция: „Legal expert“ за офиса в Берн, Швейцария
24.06.2020

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години.

Международният съюз по далекосъобщения (ITU) обявява свободно работно място за офиса на Съюза в Женева, Швейцария, за длъжността „Associate Software Engineer“
24.06.2020

Междуправителствената организация за спътникови комуникации EUTELSAT IGO стартира приемането на номинации от страните членки за позицията Изпълнителен секретар. Настоящият мандат на Изпълнителния секретар изтича на 1 юли 2021 г.

Междуправителствената организация за спътникови комуникации EUTELSAT IGO обявява вакантна позиция за поста Изпълнителен секретар
18.06.2020

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години.

Международният съюз по далекосъобщения (ITU) обявява свободно работно място за офиса на Съюза в Банкок, Тайланд, за длъжността „Programme Administrator“.
04.06.2020

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години.

Международният съюз по далекосъобщения (ITU) обявява свободно работно място за офиса на Съюза в Женева, Швейцария, за длъжността „Programme Officer“
22.05.2020

Обявената позиция е за двугодишен договор с възможност за подновяване с още две години. 

Международният съюз по далекосъобщения (ITU) обявява свободно работно място за следната позиция: „Space Planning Officer“ за офиса в Женева, Швейцария.
11.05.2020

Обявената позиция е за двугодишен договор с възможност за подновяване с още две години. 

05.05.2020

Предвид предизвикателствата, пред които е изправен Светът, поради глобалната пандемия, причинена от Covid-19 и с оглед справянето на страните с възникващите трудности, МСД приканва за участие иноватори в ИКТ областта от цял свят във второто издание на "ITU Innovation Challenges" 2020 г.

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) обявява начало на второто издание на "ITU Innovation Challenges" 2020

Страници

Subscribe to Актуално в Съобщения