Актуално в Съобщения

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години.

Публикувана е пътната карта и е стартирана обществената консултация за изготвяне на набора от европейски цифрови принципи.

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години.

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години.

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години, като се насърчават кандидатурите на жени

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години, като се насърчават кандидатурите на жени.

Португалското представителство представи на вниманието на държавите членки инициатива за международна свързаност „Европейска стратегия за платформи/портал за данни“.

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години.

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години.

Обявената позиция е за двугодишен договор за работа с възможност за удължаване с още две години.

Повече информация относно вакантните позиции може да намерите тук: https://erecruit.upu.int/public/index.asp?lng=en