Вие сте тук

Актуално в Съобщения

23.04.2019

ECO предлага четиригодишен договор за работа на експерт в областта на „Spectrum Engineering“, за офиса на ЕСО в гр. Копенхаген.

05.02.2019

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателни издания през 2019 г.

24.01.2019

Безжични системи петото поколение (5G) обещават много ползи за европейската икономика и общество.

20.12.2018

На 7 декември 2018 г. Европейската комисия (ЕК) стартира обществена консултация за междинна оценка на програмата за решения за оперативна съвместимост за администрациите, предприятията и гражданите (ISA2).

01.10.2018

В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бяха получени седем художествени проекта за участие в анонимния конкурс за изработване на пощенско-филателно издание „Коледа 2018“.

29.05.2018

Утвърден с РМС № 58 от 1.02.2018 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 43 от 25.05.2018 г., в сила от 27.04.2018 г.

МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на търговията, туризма и телекомуникациите на Република Сърбия за намаляване на международните тарифи за роуминг за електронни съобщителни услуги
11.05.2018

Утвърден с РМС № 32 от 22.01.2018 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 38 от 8.05.2018 г., в сила от 12.04.2018 г.

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на информационното общество и администрацията на Република Македония за намаляване на международните тарифи за роуминг за телекомуникационни услуги
12.04.2018

На 11 юни 2018 г. в гр. Прага, Република Чехия, Международният съюз по далекосъобщения организира Европейски регионален форум за развитие  с любезното съдействие на Министерството на промишлеността и търговията на Република Чехия.

03.04.2018

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира анонимен конкурс за изработване на художествен проект на пощенско-филателно издание на тема „Коледа 2018“.

Изпълнителният директор на Български пощи Деян Дънешки и заместник-председателят на Българския олимпийски комитет Йорданка Благоева валидират марка
24.02.2017

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Български пощи отбелязаха с пощенска марка 125-годишнината от рождението на генерал Владимир Стойчев. Печатът за валидиране на изданието бе поставен от изпълнителния директор на Български пощи Деян Дънешки и заместник-председателят на Българския олимпийски комитет Йорданка Благоева.

21.02.2017

Международния съюз по далекосъобщения и Института за технология и качество съвместно организират обучителен семинар на тема „Fiber optic splicing and installation”, които ще се проведе в Лисабон, Португалия от 3 до 5 май 2017 г.  Обучението е част от e-Waste Conformance and Interoperability programme под егидата на МСД центрове за върховни постижения за Европа. Семинара е насочен към телекомуникационни техници.

24.01.2017

На 10 януари 2017 г. Европейската комисия представи предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността и електронните съобщения). Документите са налични както на интернет страницата на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-privacy-and-electronic-communications, така и на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

МТИТС и телекомуникационният бизнес започнаха подготовка на национална позиция за реформите в електронните съобщения в ЕС
11.10.2016

Експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията и представители на телекомуникационния бизнес, започнаха подготовка на национална позиция във връзка с предложенията на Европейската комисия за реформи в електронните съобщения.

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов бе домакин на срещата за изготвяне на становище във връзка с новия проект на законодателен пакет за свързаността в ЕС.

България бе преизбрана в ръководна структура на Всемирния пощенски съюз
07.10.2016

България бе преизбрана за втори, последователен мандат в ръководния орган на Всемирния пощенски съюз – Административния съвет, за периода 2016-2020 г. В навечерието на Световния ден на пощите – 9 октомври, това е висока оценка за българската администрация, коментира министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Преизбирането на България стана по време на 26-ия Конгрес на Всемирния пощенски съюз, който се провежда от 20 септември до 7 октомври 2016 г. в Истанбул, Турция.

Заместник-министър Валери Борисов: Пощите са важна част от дигиталната икономика
05.10.2016

Пощите са важна част от дигиталната икономика, не само като участник в електронната търговия, но и като места за достъп до електронни административни услуги и интернет. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов пред участниците в Конференция на министрите, която се организира от Всемирния пощенски съюз в Истанбул, Турция. Заместник-министър Валери Борисов бе говорител в сесията, посветена на темата „Отключване на потенциала на пощенския сектор в цифровата икономика“.

Български проекти могат да кандидатстват в конкурс на Международния съюз по далекосъобщения
07.09.2016

Български институции и фирми могат да участват в шестото издание на конкурса на Международния съюз по далекосъобщения – Награди на Форума за информационното общество 2017 г. На 5 септември бе обявено началото на подаване на предложенията. Конкурсът е разделен на 18 категории, сред които са е-управление, комуникационна инфраструктура, достъп до знание и информация, е-търговия и е-образование.

22.06.2016

На 22. 06. 2016 г. се проведе информационен ден, организиран от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на който бяха представени  отворените конкурси, възможностите за участие, полезни съвети за подготовката на проекти в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа.

Конкурсите са отворени на 12 май 2016 г., с краен срок за представяне на предложения – 15 септември 2016 г.:

21.06.2016
На 15 юни 2016 г. Европейската комисия прие предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на едро за роуминг (виж приложенията по-долу). Това предложение отразява проведения задълбочен преглед на пазарите на едро за роуминг от страна на Европейската комисия (ЕК) и е в съответствие с мандата, даден от съзаконодателите в Регламент 2015/2120 (известен също като регламент за единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги - TSM Regulation), който беше приет през месец октомври 2015 г.
лого
21.06.2016

На 15 юни 2016 г. Европейската комисия прие предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на едро за роуминг (виж приложенията по-долу). Това предложение отразява проведения задълбочен преглед на пазарите на едро за роуминг от страна на Европейската комисия (ЕК) и е в съответствие с мандата, даден от съзаконодателите в Регламент 2015/2120 (известен също като регламент за единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги - TSM Regulation), който беше приет през месец октомври 2015 г.

15.06.2016

На 14 юни 2016 г. Групата по политика на радиочестотния спектър към Европейската комисия (RSPG/EC) е обявила обществени консултации по проект на становище относно аспекти, свързани с радиочестотния спектър за безжични системи от следващо поколение (5G).

Целта на Проекта е определяне на основните направления за разработване на пътна карта за улесняване на стартирането на 5G в Европа до 2020 г.

Страници

Subscribe to Актуално в Съобщения