ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на директен товарен влак № 30610 между гарите Шивачево – Твърдица на 12.03.2021 г.

Дерайлиране на ДТВ № 30690 в междугарието Шивачево – Твърдица на 12.03.2021 г.

На 12.03.2021 г. в 16:16 часа от гара Сливен заминава ДТВ № 30610, в състав 17 вагона пълни, 68 оси, 1323 тона, теглен с електрически локомотив № 46032 с машинист и помощник локомотивен машинист. Маршрутът на влака е в направление Сливен – Дъбово – Тулово – Карлово – Пирдоп. Влакът се обслужва от железопътния превозвач ,,БДЖ-Товарни превози“ ЕООД. В 16:54 часа влакът е преминал през гара Шивачево без спиране, дежурният ръководител движение е проследил преминаването на влака и не е забелязал нередности по подвижния състав. В междугарието Шивачево – Твърдица около км 257+160 локомотивният машинист е установил понижаване на налягането в главния въздухопровод на влака, изключил е ГВП на локомотива и влакът спира в 17:04 часа. След извършения оглед от помощник-локомотивният машинист се установява, че 16-тият по ред вагон от началото на влака, е дерайлирал с двете колооси на първата талига.

Първите петнадесет вагона от влака са изтеглени с влаковия локомотив № 46032 в 03:46 часа на 13.03.2021 г. в гара Твърдица.

Вследствие на дерайлирането, на 3400 м железопътна инфраструктура са нанесени силни повреди, както и повреди на дерайлиралия 16-ти вагон. 

След извършване на възстановителни дейности на повредената железопътната инфраструктура в 17:36 часа на 25.03.2021 г. движението на влаковете между гарите Шивачево – Твърдица е възстановено със скорост 25 км/ч.

Пострадал персонал няма, както и други лица.