ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на локомотив № 91520087023-5, обслужвал международен директен товарен влак № 48041, при влизане в гара Белово на 11.06.2021 г.

Дерайлиране на МДТВ № 48041 в гара Белово на 11.06.2021 г.

На 11.06.2021 г. в 05:30 часа от гара Димитровград (ЖС) – Република Сърбия заминава международен директен товарен влак (МДТВ) № 48041, в състав 18 вагона, 72 оси, 486 тона, теглен с електрически локомотив № 91520087023-5 с локомотивна бригада. Движението на влака е в направление от Република Сърбия през Република България за Република Турция. С маршрут на движение Димитровград (ЖС) – Драгоман – София – Септември – Пловдив – Свиленград – Капъкуле (ТCDD). В участъка от гара Димитровград ЖС до гара Белово влакът се движи с разрешената участъкова скорост. В гара София влакът пристига в 11:23 часа и след смяна на локомотивната бригада влакът заминава в 11:40 часа. По време на движението и престоя на влака в гарите не са забелязани и установени нередности, както от локомотивната бригада, така и от персонала на гарите в участъка. Влакът е преминал без спиране през гара Костенец в 14:07 часа. След навлизане на локомотива на влака в гара Белово по път № 1, дясното колело на трета колоос на локомотива (от втора талига) се свлича от вътрешната страна на дясната релса и след 60 м дерайлира и лявото колело на трета колоос на локомотива (от втора талига). Дерайлиралият локомотив преминава през стрелки № 2, № 10 и на стрелка № 14 дерайлира с четирите колооси на двете талиги. Дерайлира и първият вагон от влака. Локомотивният машинист спира влака с влаковата спирачка в 14:27 часа.

Локомотивната бригада след огледа установява, че локомотивът е дерайлирал с всички колооси и първият вагон с двете колооси на първата талига.

Движението в междугарието Белово – Костенец е прекъснато за едно денонощие.

Пострадал персонал няма. Нанесени са щети на локомотива и на първия дерайлирал вагон. Нанесени са щети и на железопътната инфраструктура.

След вдигане на подвижния състав и извършване на възстановителни дейности по железопътната инфраструктура, движението на влаковете е възстановено в 14:30 часа на 12.06.2021 г. със скорост до 25 км/ч.