ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на вагони от ДТВ № 30592 между гарите Яна и Кремиковци на 26.07.2022 г.

Дерайлиране на ДТВ 30592 м/у гарите Яна и Кремиковци на 26.07.2022 г.

На 26.07.2022 г. в 12:30 часа от гара Пловдив разпределителна заминава ДТВ № 30592 до гара Илиянци. Влакът се обслужва от железопътното предприятие „Рейл Карго Кериър - България” ЕООД. Влакът се е движил по маршрута Свиленград – Пловдив – Карлово – Илиянци, в състав 20 вагона натоварени с контейнер-цистерни, типове R и S, 80 оси, 1566 тона, 387 метра, с влаков локомотив № 918111161116 и начело № 918111162593. Двата локомотива работят по система много единици (СМЕ) и управлението се осъществява от първия локомотив с локомотивна бригада, машинист първо лице и машинист второ лице.

В гара Пирдоп влакът пристига в 15:36 часа за среща с ПВ № 30113, движещ се по разписание. От гара Пирдоп ДТВ № 30592 заминава в 15:54 часа. Влакът преминава гара Столник без спиране в 16:50 часа, преминава гара Яна без спиране в 16:56 часа и в междугарието Яна – Кремиковци на км 19+041 в 17:01 часа дерайлират пет вагона от състава, което предизвиква скъсване и влакът спира в 17:01 часа. След извършения оглед Локомотивната бригада извършва оглед и установява, че влакът е разединен на две места (вагоните са на три части) и са дерайлирали пет вагона в края на влака, уведомяват дежурният ръководител движение на гара Яна и влаковия диспечер на железопътната линия. Вследствие на дерайлирането няма пострадал персонал от влака. Нанесени са щети на дерайлиралите пет вагона, на железния път и съоръженията.

Движението на влаковете между гарите Яна и Кремиковци е прекъснато от 17:20 часа на 26.07.2022 г. до 15:00 часа на 29.07.2022 г., възстановено със скорост 25 км/ч.