ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на железопътно произшествие – пожар в локомотив № 91520044063-3, обслужвал пътнически влак № 80132 в гара Ямбол на 20.07.2023 г.

Пожар в локомотив № 91520044063-3 на пътнически влак № 80132 в гара Ямбол на 20.07.2023 г.

На 20.07.2023 г. ПВ № 80132 в състав 2 вагона, 8 оси, 94 тона, обслужван с електрически локомотив № 91520044063-3 с локомотивен машинист и помощник-локомотивен машинист, началник влак и кондуктор. Обслужващият влака персонал, локомотивът и вагоните са на железопътното предприятие за пътнически превози ,,БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД.

По време на движението на ПВ № 80132 в междугарието Завой – Ямбол началникът на влака, който пътува в първото купе на първия вагон, усеща мирис на дим и по мобилния телефон уведомява локомотивния машинист. Локомотивният машинист изключва локомотива от ГВП и сваля токоснемателя, продължил е движението на влака по инерция до гара Ямбол. Началникът на влака своевременно подава сигнал за пожар на единен номер за спешни повиквания 112. В 15:45 часа ПВ № 80132 се установява на трети приемно-отправен коловоз в гара Ямбол. Дежурният ръководител движение уведомява влаковия диспечер в ЗОД Пловдив и изисква изключване на напрежението в контактната мрежа в гара Ямбол.

В 16:00 часа е изключено напрежението в контактната мрежа в гара Ямбол.

В 16:05 часа пристигат два противопожарни автомобила от РС ПБиЗН Ямбол. Използвали са един преносим пожарогасител и вода за овладяване на пожара в локомотива.

В 16:20 часа пожарът в локомотива е потушен.

В 16:21 часа е подадено напрежение в контактната мрежа в гара Ямбол и влаковата работа е възстановена.

Движението на влаковете между гарите Безмер – Ямбол – Завой не е прекъсвано.

Локомотивната бригада, обслужвала локомотив № 91520044063-3, както и пътниците от влака, не са пострадали.

Нанесени са материални щети на опожарения локомотив № 91520044063-3.