ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на железопътно произшествие – пожар в локомотив № 91520044202-7, обслужвал международен бърз влак № 464 между гарите Змейово – Тулово на 01.12.2023 г.

Пожар в локомотив № 91520044202-7, обслужвал МБВ № 464 на 01.12.2023 г.

На 01.12.2023 г. в 07:32 часа в гара Змейово пристига МБВ № 464 в състав 2 вагона 8 оси 88 тона с локомотив № 91520044202-7. Влакът след престой от 1 минута заминава в 07:33 часа. Връчена е заповед образец II-А за движение, при затворен изходен сигнал поради ремонт на железопътните стрелки в гара Змейово. Движението на влаковете между гара Змейово и гара Тулово се осигурява по телефонен способ. Влакът се обслужва с подвижен състав и персонал на железопътното предприятие „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД. Влакът ежедневно се движи по ГДВ от гара Димитровград до гара Горна Оряховица. 

По време на движението на влака между гарите Змейово и Тулово преди неутралната вставка изключва ГВП на локомотива. Машинистът спира влака в 07:46 часа на км 226+900 и прави неколкократни опити да включи ГВП, но безуспешно.

В 08:25 часа локомотивният машинист уведомява дежурния ръководител движение в гара Тулово, че локомотивът се е запалил и иска помощ за отвозване на влака.    

В 08:55 часа от трети коловоз на гара Тулово за междугарието е изпратен локомотив № 91520044180-5 за изтегляне на влака с горящия локомотив от километър 226+900 до км 226+642, където се намират специализираните  противопожарни автомобили на РС ПБиЗН, които са започнали гасенето на локомотива.

В 11:30 часа пожарът в локомотива е изгасен.

От 07:46 до 14:41 часа движението на влаковете между Змейово и Тулово е прекъснато.

Вследствие на възникналия пожар няма пострадал персонал и пътници, нанесени са материални щети на локомотива.