Окончателни доклади на СЗРАС от приключили разследвания на авиационни събития през 2016 година

Сериозен инцидент, реализиран на 30.06.2015 г. със самолети FALCON F900, регистрационни знаци VP-CGD и EMBRAER 170, регистрационни знаци SP-LDK в контролираното въздушно пространство на Република Румъния и в контролираното въздушно пространство на Република България

На 30.06.2015 г., в 12:26 h UTC, в контролираното въздушно пространство на Република България, София Контрол фамилен сектор „Варна Изток - Горен”, е допуснато нарушаване на минималните норми за безопасна сепарация между ВС, прелитащи в горното въздушно пространство на Република България. Неопознато въздухоплавателно средство (ВС), без двустранна радиокомуникация и без работещ транспондер (без информация от Mode A и Mode C) се разминава на 0,9 nm и полетно ниво 370 със самолет Falcon 900, с регистрационни знаци VP-CGD на АО „VOLKSWAGEN AIR SERVICE”, изпълняващ полет с полетен номер WGT62N. Впоследствие непознатото ВС установява радиокомуникация с РКЦ – София, фамилен сектор „Варна Запад”, и е опознато като самолет Embraer 170, с регистрационни знаци SP-LDK изпълняващ полет с полетен номер LOT7293, на АО „ LOT“ на полетно ниво 370

Сериозен инцидент, реализиран на 02.04.2016 г. със самолет Mooney M20R, регистрационни знаци LZ-SPY, в района на летателна площадка Лесново, област София

На 02.04.2016 самолет Mooney M20R, регистрационни знаци LZ-SPY, пилотиран от пилот-собственик изпълнява тренировъчни полети, кацане с незабавно излитане (touch and go). При второто кацане витлото на ВС се съприкосновява с пистата за излитане и кацане, като оставя следа с обща дължина около 11 m. Трите лопати на витлото са огънати по периферията. Пилотът не прекратява излитането, изпълнява полет в зона и каца нормално

Aвиационно произшествие, реализирано на 21.05.2015 г. със самолет Rally 105, регистрационни знаци LZ-GVG, при изпълнение на полет от пилота собственик в района на летателна площадка „Лесново“, област София

На 21.05.2015 г., самолет Rally 105 с регистрационни знаци LZ-GVG, собственност на български гражданин, изпълнява развлекателен полет от летателна площадка «Лесново», област София, до летателна площадка «Долна Баня», област София. Самолетът се пилотира от пилот собственик. На борда на самолета няма други членове на екипаж и пътници. Непосредствено след излитане ВС прави опит да се завърне обратно на летателната площадка при което се сбъсква с земната повърхност преди прага на ПИК 28. При съприкосновението със земната повърхност самолетът е напълно разрушен, а пилотът собственик почива от получените рани без да дойде в съзнание.

Авиационно произшествие, реализирано на 25.07.2015 г. с вертолет Robinson R-44 Raven I, регистрационни знаци LZ-RLH, експлоатиран от авиационен оператор „Авиоотряд Варна” ООД, при кацане в района на пристанище Царево

На 25.07.2015 г. около 13:10 h вертолет Robinson R-44 Raven 1, рег. знаци LZ-RLH, излита от летателна площадка Калиманци по маршрут към град Царево. На борда на вертолета се намират пилот и двама пътници. При изпълнение на подход за кацане на избрана от въздуха летателна площадка до пристанището на град Царево, пилотът прави  маньовър за избягване на внезапно появило се препятствие, при което вертолетът пада в морето недалеч от брега. ВС потъва на дълбочина 3...4 m. Пилотът  и двамата пътници напускат вертолета без наранявания.

Сериозен инцидент, реализиран на 11.02.2015 г. със самолет F2000, регистрационни знаци LZ-OOI, при излитане от летище София

На 11.02.2015 г. самолет FALCON 2000, регистрационни знаци LZ–ООІ,  експлоатиран от авиационен оператор „Авиоотряд 28“, излита от ПИК 09 на летище София за изпълнение на полет BGF 004 по маршрут SOF-BRU. След излитането не се прибира лява основна стойка на колесника. Екипажът изпълнява съответната контролна карта и пуска колесника, след което взема решение за изразходване на част от горивото и кацане на летище София. Направени са два подхода за визуална проверка от земята на положението на колесника и е извършено нормално кацане. Няма последствия за пътниците, екипажа и самолета.

Вертолет R22 BETA, без регистрационни знаци, експлоатиран от собственик, в землището на село Узунджово, област Хасково

На 02.08.2015 г. към 11 h в землището на село Узунджово, област Хасково, при опит да излети от нерегламентирана временна летателна площадка се разбива вертолет R22 BETA, без регистрационни знаци. На борда на вертолета се намират две лица без правоспособност да пилотират вертолета, едното от тях, седящо на лява седалка, е пилотирало вертолета. Лицата не са получили нараняване но вертолета е разрушен.

Самолет P92-JS, регистрационни знаци LZ-DBV

На 27.07.2015 самолет P92-JS, регистрационни знаци LZ-DBV, експлоатиран от авиационен учебен център „Ратан“ ООД, излита от ПИК 27 на летателна площадка Долна Баня за изпълнение на тренировъчен полет. След излитането, между 1 и 2 завой, инструкторът симулира отказ на двигател, при избор на площадка за принудително кацане и имитация на кацане, самолетът се приземява в неокосена ливада със значителни повреди. Инструкторът и обучаемият пилот напускат самолета, без да са получили наранявания.

 

Забележка: Окончателни доклади от предходни години може да намерите в раздел "Архив" на страницата на Специализирано звено за разследване на авиационни събития, Министерство на транспорта.