Задължително уведомяване на авиационно събитие

  1. При реализиране на произшествие или сериозен инцидент с гражданско ВС на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство въздухоплавателните организации и собствениците на въздухоплавателни средства в съответствие с чл. 9 от Регламент (ЕС) № 996/2010 уведомяват незабавно Националният борд за разследване във въздушния, водния и железопътния транспорт по реда на чл. 8, ал. 1 на Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия на телефони: +359889601266 и +359886777998.
  2. Въздухоплавателните организации и собствениците на въздухоплавателни средства, при реализиране на авиационно събитие, независимо от уведомяването по подточка 1, задължително уведомяват, не по-късно от 72 часа от възникването му, чрез електронната страница на адрес: https://e2.aviationreporting.eu/reporting , като задължително използват/спазват таксономията ADREP (Accident/Incident Data Reporting)