Вие сте тук

Важно и полезно

24.03.2017

Съобщение за авиационно събитие

Проект на бланка за съобщаване на авиационно събитие
24.03.2017

Авиационните произшествия и сериозни инциденти през 2015 г. и 2016 години

Национална конференция по безопасност на полетите в гражданското въздухоплаване
20.03.2017

Конференцията ще се проведе на 22 март 2017 г.

Национална конференция за безопасността на полетите в гражданската авиация на република България за периода 2015 и 2016 г.
26.09.2016

Разделът съдържа важна и полезна специализирана информация, касаеща теоретични и експлоатационни въпроси, които в процеса на разследване на СЗРАС на различни авиационни произшествия и сериозни инциденти са се оказали с голямо влияние за реализирането на съответните авиационни събития.

Информация, касаеща теоретични и експлоатационни въпроси, които в процеса на разследване на СЗРАС на различни авиационни произшествия и сериозни инциденти са се оказали с голямо влияние за реализирането на съответните авиационни събития
Subscribe to Важно и полезно