Важно и полезно

Съобщение за авиационно събитие

Авиационните произшествия и сериозни инциденти през 2015 г. и 2016 години

Разделът съдържа важна и полезна специализирана информация, касаеща теоретични и експлоатационни въпроси, които в процеса на разследване на СЗРАС на различни авиационни произшествия и сериозни инциденти са се оказали с голямо влияние за реализирането на съответните авиационни събития.