Окончателни доклади на СЗРАС от приключили разследвания на авиационни събития през 2017 година

Окончателен доклад от разследване на сериозен инцидент, реализиран на 8 септември 2016 г., свързан с нарушаване на сепарацията между самолет A321-211 с регистрационни знаци TC-ATF и самолет B737-8F2 с регистрационни знаци TC-JVS в контролираното въздушно пространство на Република България

На 08 септември 2016 г., в 15:02 h UTC, в контролираното въздушно пространство на Република България, сектор „София-Изток”, е допуснато нарушаване на минималните норми за радарна сепарация между ВС, прелитащи горното ВП на България. Самолет Аirbus A321-211, регистрационни знаци TC-ATF на AO „Atlasjet”, изпълняващ полет с полетен номер KKK8YJ, се разминава със самолет Boeing 737-8F2, регистрационни знаци TC- JVS, на AO „Turkish Airlines”, изпълняващ полет с полетен номер THY4AV, на минимално хоризонтално отстояние 1,2 nm и без вертикална сепарация. Впоследствие след възстановяване на сепарация екипажът на самолет А321-211 докладва технически проблем, а екипажът на  самолет B737-8F2 докладва за сработване на автоматизираната система за избягване на сблъсък на ВС в полет (TCAS/ACAS) в режим RA.

Окончателен доклад от разследване на сериозен инцидент, реализиран на 15.06.2017 г. със самолет Ан-2, регистрационни знаци LZ-1187, експлоатиран от авиационен оператор „Каполи-ЕР“ ООД, в землището на село Лесичери, община Павликени, област Велико Търново

На 15.06.2015 г. към 7:42 h при авиохимическа обработка на земеделска площ засадена с слънчоглед в землището на село Лесичери, община Павликени, област Велико Търново, самолет Ан-2, регистрационни знаци LZ-1187, закачва жица от електропровод и я къса. Самолетът получава леки повреди, каца на временна летателна площадка Павликени и впоследствие продължава изпълнение на авиохимически работи. Няма последствия за екипажа на ВС.

Окончателен доклад от разследване на авиационно произшествие, реализирано на 05.09.2016 г. със самолет P92-JS, регистрационни знаци LZ-DBI, при изпълнение на полет по кръга в района на летателна площадка Долна Баня

На 05.09.2016 г. в 10:38 h, при изпълнение на полети по кръга в района на летателна площадка „Долна баня“, община Костенец, област София, на втория подход за кацане, по време на снижение на правата след четвъртия завой, на отстояние 1030 метра от прага на ПИК, самолет P92-JS с регистрационни знаци LZ-DBI, експлоатиран от авиационен учебен център „Ратан“ ООД, закача проводници на електропровод за високо напрежение. В резултат на което ВС се срива и се удря в земната повърхност. Пилотът и пътникът загиват, самолетът е разрушен.

Окончателен доклад от разследване на сериозен инцидент свързан с нарушаване на сепарацията, реализиран на 4 юни 2016 г. със самолети А320-232 с регистрационни знаци TC-ATK и самолет B737-8F2 с регистрационни знаци TC-JGF в контролирано въздушно пространство на Република България

На 4 юни 2016 г., в 15:19 h UTC, в контролираното въздушно пространство на Република България, сектор „София-Запад” е допуснато нарушаване на нормата за минимална  безопасна сепарация между ВС, прелитащи в горното ВП на България. Самолет Аirbus А320-232, регистрационни знаци TC-ATK на AO „Atlasjet”, изпълняващ полет с позивна KKK5LP се разминава със самолет B737-8F2, регистрационни знаци TC-JGF, на AO„Turkish Airlines”, изпълняващ полет с позивна THY7FX, на хоризонтално отстояние 2,6 NM и 500 ft вертикална сепарация. Вследствие на допуснатото сближение на борда и на двете ВС сработват автоматизираните системи за избягване на сблъсък на ВС в полет (ACAS).

Окончателен доклад от разследване на авиационно произшествие, реализирано на 09.09.2016 г. с вертолет ENSTROM 480, регистрационни знаци LZ-VID, в района на село Черна скала, област Кърджали, при прелитане за извършване на авиохимически работи

На 09.09.2016 г. вертолет ENSTROM 480 с регистрационни знаци LZ-VID, прелита от временна летателна площадка край село Комунига, община Черноочене, до временна летателна площадка край село Бенковски, община Кирково. В землището на село Черна скала, община Черноочене, внезапно пада мощността на силовата установка с нарастване температурата на изходящите газове. Пилотът прави опит за принудително кацане на избрана от въздуха площадка, но вертикалната и постъпателна скорост на вертолета са високи. В резултат на сблъсъка със земната повърхност ВС се разрушава, пилотът получава сериозни наранявания.

Окончателен  доклад от  разследване на авиационно произшествие, реализирано на 19.05.2016 г. с вертолет Ка-26, регистрационни знаци LZ-6042, в землището на село Гюльовца, община Несебър

На 19.05.2016 г. вертолет Ka-26 с регистрационни знаци LZ-6042 изпълнява полет в землището на село Гюльовца, община Несебър. При поредния заход за пръскане на нива, засадена с пшеница, закачва проводници от електрическа мрежа. Като резултат от сблъсъка, вертолетът се разбива в земната повърхност. Пилотът загива, ВС е напълно разрушено.

Окончателен  доклад от разследване на авиационно произшествие, реализирано на 16.04.2016 г. със самолет PZL-Koliber 150, регистрационни знаци LZ-FDA, експлоатиран от собственик, в землището на село Белозем, община Раковски, област Пловдив

На 16.04.2015 г. след 13 h, на нерегламентирана летателна площадка в землището на село Белозем, община Раковски, област Пловдив, самолет PZL-Koliber 150, регистрационни знаци LZ-FDA, експлоатиран от собственик, при опит за излитане не може да набере необходимата скорост за отлепване и затъва в мокрия грунд след края на пистата. Самолетът получава значителни повреди. Намиращите се на борда собственик и четири деца не са получили сериозни наранявания.